Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


zwaanshalskade

Zwaanshalskade

Deze naam is vastgesteld op 11-12-1900 door het college van burgemeester en wethouders.

Het 'Swaenshals' in Blommersdijk, dat in het laatst van de 16de eeuw wordt vermeld, was zowel de naam van een huis als van het gehele buurtje, waarvan het deel uitmaakte. Men had in het Zwaanshals in 1643 'de Witte Gecroonde Swaen'. In 1667 wordt het huis 'daer uythangt het Swaenshals' aan de Rottekade of Hofdijkschekade vermeld. Dit moet hetzelfde huis zijn dat in 1593 als De Swaenshals voorkomt. De naam staat waarschijnlijk in verband met de bocht, die de Rotte hier ter plaatse maakt en de vorm van de hals van een zwaan heeft. Een gedeelte van de Zwaanshalskade heette van 1889 tot 1930 Fabriekskade.

Feiten bij de Zwaanshalskade

zwaanshalskade.txt · Laatst gewijzigd: 2021/09/08 22:47 door admin2312

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki