Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


noorderkanaal

Het Noorderkanaal

Het Noorderkanaal is een water in Rotterdam dat de verbinding vormt tussen de Rotterdamse Schie en de Rotte. Het kanaal sluit tevens aan op het Schie-Schiekanaal, dat eerder werd gegraven, tussen 1928 en 1933.

De plannen voor dit kanaal dateerden al van 1892. Op 29 maart 1906 werd eindelijk besloten tot de feitelijke aanleg, maar het zou nog tot 1933 duren voor een begin met de aanleg werd gemaakt. In 1938 was het kanaal gereed.

In het midden van het kanaal is een schutsluis, de Bergsluis, voor boten met een diepgang tot 2 meter. De sluis is geopend van april tot oktober.

Na het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 was de behoefte aan nieuwe huisvesting groot en werden in het Noorderkanaal een groot aantal woonboten gebouwd. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat deze na een aantal jaren weer zouden verdwijnen, maar ze liggen er nog steeds.

Het kanaal wordt nu veelal voor de pleziervaart gebruikt.

Het Noorderkanaal vormt de noordgrens van de wijken Blijdorp, Bergpolder, Liskwartier en het Oude Noorden.

Bron: http://Wikipedia.org

noorderkanaal.txt · Laatst gewijzigd: 2021/08/28 23:18 door admin2312

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki