Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


fabriekstraat_nummer_1

Fabriekstraat nummer 1

De twee broers Wagner werden opgeroepen voor dienstplicht onder de Pruisen, maar besloten om niet meer terug te gaan en in Nederland te blijven. Zij werden in de ogen van de Pruisen deserteurs. Moritz Wagner was in Rotterdam getrouwd met Anna Maria de Jong. Zijn beroep was pianomaker. Samen vertrokken ze naar Londen (Groot-Brittannië).

Moritz, Anna Maria en kinderen Wagner keerden rond 1875 terug naar Nederland en hij werd timmerman in Rotterdam. Hij bouwde bij het Zwaanshals in de Fabriekstraat (nr. 1) aan de Rotte een eigen huis. Dat in 1974 helaas is afgebroken vanwege plannen om een autoweg/spoorbaan aan te leggen. Dit laatste is echter nooit gebeurd.

Het geld om het huis aan de Rotte te kunnen bouwen had Moritz op zeer spectaculaire manier verkregen. Hij had, samen met nog een aantal mensen een lot gekocht in de Hamburgse Loterij. Op dit lot viel een grote prijs, die uiteraard verdeeld moest worden, maar met zijn deel uit die prijs kocht hij een heel lot. Het onmogelijke gebeurde: Op dit lot viel de hoofdprijs. Met dit geld kon het grote huis aan de Rotte gebouwd worden.

Bron: http://engelfriet.net

fabriekstraat_nummer_1.txt · Laatst gewijzigd: 2021/07/24 23:46 door admin2312