Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


bloklandstraat

Bloklandstraat

Deze naam is vastgesteld op 10-04-1896 door het college van burgemeester en wethouders.

Deze straat ontleent zijn naam aan de vroegere polder Blokland, later verenigd met Oost-Blommersdijk. In 1442 worden de ingelanden van deze polder reeds genoemd.

bloklandstraat.txt · Laatst gewijzigd: 2021/07/06 16:07 door admin2312