Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


bleiswijkstraat

Bleiswijkstraat

Deze naam is vastgesteld op 27-07-1895 door het college van burgemeester en wethouders.

De straat ontleent haar naam aan het dorp Bleiswijk in de provincie Zuid-Holland. In 1582 kocht de stad Rotterdam de ambachtsheerlijkheid Bleiswijk. Daarbij kreeg ze de heerlijke rechten. Ze verkocht de heerlijkheid met alles wat daaraan toen nog verbonden was in 1853.

bleiswijkstraat.txt · Laatst gewijzigd: 2021/09/13 17:12 door admin2312