Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


benthuizerstraat

Benthuizerstraat

Deze naam is vastgesteld op 11-02-1896 door het college van burgemeester en wethouders.

Deze straat ontleent haar naam aan het dorp Benthuizen in de provincie Zuid-Holland. De stad Rotterdam kocht in 1692 de ambachtsheerlijkheid Benthuizen voor 27.000 gulden. Daarbij verkreeg de stad de heerlijke rechten. In 1853 verkocht ze de ambachtsheerlijkheid.

benthuizerstraat.txt · Laatst gewijzigd: 2021/09/11 17:46 door admin2312